Константин Пенчев

Област: Съд, полиция, престъпност   
Рождена дата: 21 Март 1952    Зодия: Oвен   

Константин Любенов Пенчев е роден на 21 март 1952 г. в град София.

През 1976 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има специализация по защита на конкуренцията във Франция през 1991 г.

От 1977 до 1978 г. Пенчев е стажант- съдия в Софийския окръжен съд. После става младши съдия в Софийския градски съд.

От 1981 до 1984 г. е председател на Свогенския районен съд.

От 1984 до 1986 г. е специалист в отдел “Договорен и правен” при Министерството на външните работи.

През 1986 г. Пенчев става съдия в Софийския окръжен съд и е такъв до 1989 г.

От 1989 до 1994 г. е зам.-председател на Софийския окръжен съд.

От 1994 до 2004 г. Пенчев е адвокат към Софийската адвокатска колегия.

 От 2001 до 2004 г. е народен представител в 39-тo Народно събрание, член на Комисията по икономическа политика и Комисията по правни въпроси.

Регистрира фирмата "Микропроцесорни системи" - Правец. Бил е съдружник във фирмите "Синдик Леге Консулт" ООД и "София юс консулт" - ЕООД. Бил е синдик на фирмите "Намко - България" - АД, "Източна европейска петролна компания" - АД, "Аспа - ООД, Правец, "22 Карата" ЕООД, "Стромекс" ООД, "Екко-ЕТ" ЕООД, "ФТА - АД, "ЗЗМ" - АД, "Стандарт нюз"- АД.

Председател на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание (от 30 януари 2003 г.).

Член на Временната парламентарна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията (от 23 април 2003 г.).

Член на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи (от 4 декември 2003 г.).

На 7 март 2003 г. е избран за заместник-председател на ПГ на НДСВ, на 8 юли 2003 г. е преизбран на този пост.

Председател е на Групата за приятелство с Либия в парламента (от 30 август 2001 г.).

Пенчев е член на постоянната делегация на НС в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) /, от 5 септември 2001 до 15 януари 2003 г. е заместващ- представител, а от 15 януари 2003 г. - основен представител.

Член-учредител е на партията "Национално движение Симеон Втори" (от 6 април 2002 г.) и съавтор на Устава на НДСВ. На учредителното събрание е избран за председател на Контролния съвет на партията.

На 2 март 2004 г. Константин Пенчев е номиниран за председател на ВАС. Кандидатурата му е предложена от членовете на ВСС Александър Воденичаров, Ангел Александров, Владимир Иванчев, Даринка Станчева, Димитър Токушев и Цеко Йорданов. Избран е на поста на 22 март 2004 година.

Константин Пенчев е председател на Върховния административен съд от 22 март 2004 година до 19 октомври 2010 година. От 20 октомври 2010 година Пенчев е национален омбудсман, а на мястото му във ВАС е избран Георги Колев.

Константин Пенчев е женен, има две деца. Владее френски, руски и английски.